صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

لینک اینستاگرام صرافی @iren_group

https://instagram.com/iren_group?igshid=1olvv6lia8wga
https://instagram.com/iren_group?igshid=1olvv6lia8wga