صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

تجارت جهانی پشت بلوک ‌های سیمانی!

بيش از يك ماه از قراردادن نيوجرسي ها مقابل ورودي هاي مركز تجارت جهاني فردوسي در مركز تهران مي گذرد اما تنها چيزي كه در اين مركز مشاهده نمي شود، منع تردد و رعايت قانون است. در حالي كه اواخر سال گذشته ، شهرداری با گذاشتن بلوک‌های سیمانی در مقابل مرکز ناايمن تجارت جهاني فردوسي، به اصطلاح آنجا را پلمب کرد تا اقدامات لازم براي
ايمن سازي ساختمان انجام شود ، اما مسئولان اين مركز با دهن كجي به قانون و حقوق شهروندان، اجازه فعاليت به واحدهاي صنفي مركز و صرافي ها را
داده اند. مركز تجارت جهاني فردوسي سه چهار سال قبل با هدف تمركز فعاليت هاي ارزي و تاثير در توسعه اين فعاليت ها در شمال خيابان فردوسي تهران بنا شد و در همان روزهاي اول بهره برداري در سال ۹۳، حرف و حديث هاي فراوان درباره ايمني سازه اين بنا مطرح شد. مركز تجارت جهاني فردوسي در زميني بالغ بر ۷۰ هزار متر مربع و در ۱۳ طبقه ساخته شده و سازه آن بتنی و کاربری اش تجاری – اداری است. بر اساس آنچه سال گذشته در بررسي ها از وضعيت فني سازه مركز تجارت جهاني مطرح شد، عدم رعایت ضوابط ملی ساختمان در آرماتورگذاری، بتن ریزی، عدم اجرای تعدادی از
دیواره های برشی، اضافه بارگذاری ناشی از افزایش زیربنایی که اضافه نیم طبقه داشتند و … به عنوان بخشي از مواردي مطرح شد كه در نهايت در اسفند ماه ۹۴، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران راي به توقف فعاليت اين مركز داد. حبیب‌ا… بی‌طرف، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، در خصوص موضوع طرح ایمن‌سازی پروژه مجتمع تجارت جهانی فردوسی، گفته بود كه دراستعلام اولیه که در مورد این پروژه از نظام مهندسی ساختمان استان شد، نظر کارشناسان بیشتر روی بحث مقاوم‌سازی بود.وي با بیان اینکه لفظ مقاوم سازی خود نشانگر عدم استحکام لازم پروژه مجتمع تجارت جهانی است، اظهار داشت: در نامه دوم مرجع استعلام کننده درخواست صراحت و شفافیت در پاسخ و نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان شده بود. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ نامه دوم خود به مرجع
استعلام کننده یادآورشده که به دلیل عدم اجرای بخشی از سازه‌های استحکام بخش همانند دیوار برشی، وضعیت موجود ساختمان برای بهره‌برداری، از ایمنی لازم برخوردار نیست.بی طرف با تاکید بر اینکه پروژه مجتمع تجارت جهانی فردوسی حتما باید قبل ازهرگونه بهره‌برداری مقاوم‌سازی شود، اذعان داشت: طبیعتا شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی باید اجازه عملیات مقاوم‌سازی را به این پروژه بدهد و مالکان پروژه هم باید اقدامات لازم در مورد مقاوم‌سازی را انجام بدهند تا بعد از آن امکان بهره‌برداری وجود داشته باشد. اما در عين ناباوري و در روزهاي كاري ابتداي فروردين ۹۵، صرافی های داخل مرکز در حال فعالیت هستند و حتي اماکن ورزشی آن باز است و مردم در این سازه ناامن تردد مي كنند.