صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان عبوری

ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان عبوری: بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان پذیر و ورود ارز فیزیکی به ‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن بخشنامه این بانک به شرح زیر است:
نظر به ضرورت ساماندهی مقررات ورود و خروج ارز همراه مسافر در هنگام ورود و یا خروج از کشور و رفع برخی کاستی‌ها و مشکلات موجود در ضوابط فعلی، تهیه و تدوین ضوابط جدید ارز همراه مسافر در دستور کار این بانک قرار گرفت و متعاقب بررسی‌های به‌عمل‌آمده و هماهنگی با سایر مراجع ذی‌ربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU)، ریاست جمهوری و …«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۱ ابلاغ می شود.
بر‌ اساس دستورالعمل یادشده ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰٫۰۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان‌پذیر بوده، لیکن ورود ارز فیزیکی به ‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها، مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.
در این ارتباط برای ورود مبالغ بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها، مسافر بایستی نسبت به اظهار آن به درگاه گمرک ورودی اقدام و متعاقباً مسافر توسط گمرک به باجه بانک ملی ایران هدایت شده و ضمن تودیع مبلغ مازاد ارز خود، رسید چاپی مربوطه را که حاوی کد رهگیری است، دریافت می‌کند. پس از صدور تاییدیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU)، وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر عیناً به وی مسترد، حواله و یا از وی به نرخ آزاد خریداری می‌شود. ضمناً خروج ارز مازاد بر سقف تعیین شده فوق با ارائه کد رهگیری مربوطه میسر خواهد بود.

خاطرنشان می‌سازد از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۱ ورود و خروج ارز برای مبالغ بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها در چارچوب دستورالعمل مزبور و صرفاً ازطریق مبادی چهارده‌گانه ورودی و خروجی گمرک که باجه‌های فعال بانک ملی در آن‌ها مستقر می‌باشند امکان‌پذیر بوده و در سایر مبادی ورودی‏‏/خروجی حداکثر تا سقف ۱۰٫۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها مجاز خواهد بود.