صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

رونمایی از نسل پنجم اسکناس های چینی

رونمایی از نسل پنجم اسکناس های چینی

 

بانک مرکزی چین با رونمایی از نسل پنجم یوان اعلام کرد اسکناس های جدید از اوایل شهریور وارد چرخه پولی خواهند شد.

طبق اعلام مقامات بانک مرکزی چین این تغییرات مشمول اسکناس‌های ۵۰ یوانی، ۲۰ یوانی و ۱۰ یوانی و هم چنین سکه‌های ۵۰ فن و ۱۰ فن خواهد شد. در مقایسه با سری اسکناس‌های فعلی در چرخه، اسکناس‌های جدید دارای رنگ روشن‌تر و مشخصه‌های امنیتی بیشتری خواهند بود که کار جعل آنها را دشوار می‌سازد.