صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

حباب سکه چیست ؟

حباب سکه چیست ؟

به تفاوت قیمت بین پول طلای سکه و قیمت فروش آن ( سکه سال ۸۶ بانکی )
مثلا اگر بخواهیم حباب سکه امامی را حساب کنیم ابتدا پول طلای سکه را محاسبه می کنیم که با فرمول مظنه قیمت طلا در ۲.۲۵۳ قابل محاسبه است
فرض می گیریم در حال حاضر مظنه بازار ۵۱۰.۰۰۰ تومان می باشد
۵۱۰.۰۰۰ × ۲.۲۵۳ = ۱.۱۴۹.۰۰۰
مبلغ ۱.۱۴۹.۰۰۰ تومان پول طلا سکه می باشد
حال اگر سکه امامی سال ۸۶ در بازار ۱.۲۱۵.۰۰۰ تومان باشد حباب با فرمول زیر محاسبه می گردد

۱.۲۱۵.۰۰۰ – ۱.۱۴۹.۰۰۰ = ۶۶.۰۰۰
یعنی میزان حباب سکه ۶۶.۰۰۰ تومان است
یعنی به مقدار ۶۶.۰۰۰ تومان ار ارزش طلای آن بیشتر معامله می‌گردد