صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

جزییات ادغام ۵ موسسه و بانک در بانک سپه

جزییات ادغام ۵ موسسه و بانک در بانک سپه / تا ۵ ماه دیگر اسمی از این بانک ها و موسسات باقی نمی ماند
 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هدف از ادغام بانک های انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب بانک سپه تحول در نظام بانکی است، گفت: تا ۵ ماه آینده دیگر عملا اسمی از این ۵ موسسه و بانکی که در بانک سپه ادغام شده اند، باقی نخواهد ماند.

منبع:اقتصاد نیوز